Inschrijving geweigerd?

Onze school heeft het recht om je inschrijving te weigeren indien je, na een tuchtprocedure, het vorige schooljaar of het schooljaar daarvoor definitief werd uitgesloten. De school heeft het recht elke bijkomende inschrijving te weigeren wanneer de vooropgestelde maximumcapaciteit wordt overschreden.

Als je je aanbiedt met een inschrijvingsverslag waarmee je georiƫnteerd werd naar het buitengewoon secundair onderwijs, schrijft onze school je voorwaardelijk in. Indien de school vaststelt dat ze niet voldoende draagkracht heeft, wordt de overeenkomst ontbonden.