Nieuwe leerling

Nieuwe leerlingen in het eerste jaar
De data van deinschrijvingen voor het eerste jaar worden later meegedeeld.
De inschrijvende ouder handelt steeds met de instemming van de andere ouder.

Om aan de wettelijke voorwaarden te voldoen brengen voorlopig ingeschreven leerlingen uiterlijk de tweede werkdag van juli het administratief dossier in orde, pas dan zijn zij definitief ingeschreven.
Concreet betekent dit dat de nieuwe leerling en de ouders de volgende documenten aan de school bezorgen:
• het behaalde attest of het getuigschrift van het basisonderwijs ,
• een kopie van het rapport met het advies van de school,
• de basofiche als de basisschool die opgesteld heeft,
• een kopie van de identiteitskaart of de SIS-kaart.

Nieuwe leerlingen in het tweede jaar tot en met het zevende jaar
De data voor het aanmelden in het tweede tot zevende jaar worden later meegedeeld.

 

 

 

Kom naar onze opendeurdagen!

Blokje ODD

Contact

SINT-JOZEFINSTITUUT
Gemeenteplein 8
2550 KONTICH

03 457 77 97
secretariaat@sji.be