Nieuwe leerling

Nieuwe leerlingen in het eerste jaar
Nieuwe leerlingen voor het eerste jaar kunnen zich inschrijven vanaf de inschrijvingsdag op zaterdag 17 maart 2018 van 9.00 uur tot 12.00 uur.
Na de inschrijvingsdag schrijven wij, onder voorbehoud van vrije plaatsen, tijdens de schooldagen in na afspraak. Telefonisch inschrijven kan niet en minstens één van de ouders die handelt met de instemming van de andere ouder, is aanwezig op het intakegesprek.
De inschrijvende ouder handelt steeds met de instemming van de andere ouder.

Om aan de wettelijke voorwaarden te voldoen brengen voorlopig ingeschreven leerlingen uiterlijk de tweede werkdag van juli het administratief dossier in orde, pas dan zijn zij definitief ingeschreven.
Concreet betekent dit dat de nieuwe leerling en de ouders de volgende documenten aan de school bezorgen:
• het behaalde attest of het getuigschrift van het basisonderwijs ,
• een kopie van het rapport met het advies van de school,
• de basofiche als de basisschool die opgesteld heeft,
• een kopie van de identiteitskaart of de SIS-kaart.

Nieuwe leerlingen in het tweede jaar tot en met het zevende jaar
Nieuwe leerlingen voor het tweede tot het zevende jaar kunnen info krijgen over de richtingen tijdens onze opendeurdagen. Zij kunnen hun interesse tot inschrijven kenbaar maken op dinsdag 17 april 2018 van 18.00 uur tot 21.00 uur in onze school of nadien tijdens de schooluren na afspraak. De school contacteert deze leerlingen met hun ouder(s) begin juli met de vraag of ze effectief willen inschrijven. Concreet betekent dit dat de nieuwe leerling en de ouders het schoolreglement en het opvoedingsproject onderschrijven, het behaalde attest/getuigschrift, een kopie van het rapport en de identiteitskaart aan de school bezorgen. De inschrijvende ouder handelt steeds met de instemming van de andere ouder.

In onze school geldt er een maximumcapaciteit.

 

Op donderdag 28 juni 2018 van 13.30 uur tot 20.30 uur en vrijdag 29 juni 2018 van 9.30 uur tot 20.00 uur is er ook mogelijkheid tot inschrijven.

Tijdens de vakantie kan u inschrijven op volgende dagen:

• van maandag 2 juli 2018 tot en met donderdag 5 juli 2018
• vanaf donderdag 23 augustus 2018 tot en met vrijdag 24 augustus 2018
• vanaf maandag 27 augustus 2018 tot en met vrijdag 31 augustus 2018
Dit telkens van 9.30 uur tot 16.30 uur.

 

Kom naar onze opendeurdagen!

Blokje ODD

Contact

SINT-JOZEFINSTITUUT
Gemeenteplein 8
2550 KONTICH

03 457 77 97
secretariaat@sji.be