Wie is wie?

Schoolbestuur
Het schoolbestuur van het Sint-Jozefinstituut is de vzw OZCS-Zuid-Antwerpen (Onderwijsinrichtingen Zusters der Christelijke Scholen van Vorselaar Zuid-Antwerpen). Deze vzw is de eigenlijke organisator van de school.

Afgevaardigd beheerder is Erwin Van Wassenhove, Gemeenteplein 8, 2550 Kontich.

Scholengemeenschap
Het Sint-Jozefinstituut maakt deel uit van de katholieke scholengemeenschap Kontich-Hove. De andere scholen van de scholengemeenschap zijn

  • het Sint-Ritacollege in Kontich,
  • het Vrij Technisch Instituut in Kontich,
  • het Regina Pacisinstituut in Hove.

De voorzitter van de scholengemeenschap is Vic De Schepper en de coördinerend directeur van de scholengemeenschap is Erwin Van Wassenhoven. Gerd Cornelissen is directeur van de scholengemeenschap.

Directie
Wouter Van Looy is algemeen directeur en eindverantwoordelijke voor het totale beleid van de secundaire school.
Doucha Volckaert is directeur van de eerste graad.
Marijke Cosaert is directeur van de tweede graad.
Marie-Anne Michielsens is directeur van de derde graad.

Klastitularis
De klastitularis besteedt extra aandacht aan de totale ontwikkeling van zijn of haar leerlingen op school: het welbevinden en de leer-, leef- en werkhouding. De klastitularis is het eerste aanspreekpunt voor de leerling en voor ouders.

Vakleerkrachten
De vakleerkrachten zijn gespecialiseerd in hun vak en leggen uit hoe je de leerstof het best onder de knie krijgt. Naast hun vakkennis brengen ze uw zoon of dochter ook inzichten, vaardigheden, attitudes, waarden en normen bij.

Jaarbegeleiders en graadcoördinatoren
De jaarbegeleiders zijn de schakel tussen de vakleerkrachten, de leerlingen en de directie. Ze werken mee aan de organisatie van het schoolgebeuren en volgen ook de individuele begeleiding van leerlingen mee op.

Marjan De Jonghe is jaarbegeleider voor het eerste jaar.
Christophe Vermeyen is jaarbegeleider voor het tweede jaar.
Greet Hardy is coördinator voor de tweede graad.
Jef Embrechts is coördinator voor de derde graad.

Leerlingbegeleiders
Bij hen kunnen leerlingen terecht voor een persoonlijk gesprek. Zij ondersteunen de klastitularis en vakleerkrachten bij intensievere begeleiding.

CLB
Leerlingen, ouders en leerkrachten kunnen gratis en discreet bij het CLB terecht voor informatie, onderzoek, advies en begeleiding. 
Concreet betekent dit dat de medewerkers, samen met het schoolteam, een antwoord trachten te vinden op tal van vragen over de ontwikkeling van kinderen, over leren en studeren, over de studie- en beroepskeuze, de gezondheid, mogelijke sociaal-emotionele problemen enz.
De CLB-contactpersonen en de schoolarts zijn op regelmatige tijdstippen in de school aanwezig. Leerlingen kunnen steeds een boodschap achterlaten aan het CLB-lokaal op school. Ouders maken best telefonisch een afspraak, hetzij via de school, hetzij via het centrum in Kontich Kazerne.

CLB 2 Antwerpen Middengebied
Vestigingsplaats Kontich Kazerne
Holle Weg 9, 2550 Kontich
Tel. 03/458 58 58 - Fax: 03/458 58 60
www.clb-ami2.be

Bekijk hier onze fotoblog!

video

Nieuws

5 aso steelt de ‘reality’-show 5 aso steelt de ‘r Moeten we in deze ‘Temptation’-tijden echt alles...
Stille wandeling voor Maysae Stille wandeling voor... Op 8 mei 2018 moesten we afscheid nemen van Maysae Tahiri,...
Alexander De Croo opent Run for forest Alexander De Croo opent... En het werd een heel groot succes! Onze droom is een bos van...
Gemeente Kontich schenkt een bos... Gemeente Kontich schenkt... aan de actie RUN FOR FOREST! 

Contact

SINT-JOZEFINSTITUUT
Gemeenteplein 8
2550 KONTICH

03 457 77 97
secretariaat@sji.be