Sociale en Technische Vorming

Sociale en Technische Vorming is een sociale richting met veel aandacht voor praktische wetenschappen.

Mijn naam is Rebecca. Ik volgde Sociale en Technische Wetenschappen in het Sint-Jozefinstituut en ben nog steeds blij met de keuze die ik toen heb gemaakt. Ik heb daar vooral geleerd in groepjes samen te werken en vlot om te gaan met mensen. In Sociale en Technische Wetenschappen werd ik voorbereid op een wetenschappelijke richting in de sociale sector. Ergotherapie is nu perfect voor me!

Rebecca, oud-leerling

Je troeven voor deze richting zijn:

  • interesse in een gezonde voeding en de voedingsdriehoek
  • inzicht in het menselijke gedrag
  • groepsgericht werken


In het EERSTE JAAR worden de algemene vakken versterkt. Bovenop het basispakket krijg je 1 uur wiskunde en 1 uur Frans extra. Daarnaast krijg je 2 uur sociale en technische vorming. De lessen sociale en technische vorming zijn vooral doe-activiteiten. Je werkt volgens een bepaald stappenplan en daarbij houd je rekening met kwaliteitszorg. Je leert hygiënisch, milieubewust en veilig werken. Gezonde voeding is een belangrijk aandachtspunt.

In het TWEEDE JAAR telt het pakket sociale en technische vorming meer lesuren dan in het eerste jaar. Je ontwikkelt elementaire sociale vaardigheden: je leert samenwerken in groepsrealisaties en bij sociale activiteiten. Je gaat technische vaardigheden toepassen bij de voedselbehandeling en bij het werken met materialen. Je krijgt ook oog voor kwaliteitszorg: ergonomisch, hygiënisch, milieubewust en veilig handelen.

BOVENBOUW IN DE TWEEDE GRAAD
2 sociale en technische vorming is een eerder theoretische basisoptie die voorbereidt op sociale en technische wetenschappen in de tweede graad van het technisch secundair onderwijs (tso).

 

1e graad - SOCIALE EN TECHNISCHE VORMING
 1e jaar - eerste graad
(1e jaar)
2e jaar - eerste graad
(2e jaar)
Aardrijkskunde 2 1
Engels - 2
Frans 5 3
Geschiedenis 1 2
Godsdienst 2 2
Leer- en leefsleutels 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Muzikale opvoeding 1
Natuurwetenschappen 2 1
Nederlands 5 5
Platische opvoeding 2 1
Sociale en technische vorming  2 5
Techniek 2 2
Wiskunde 5 4
     
TOTAAL 32 32

Contact

SINT-JOZEFINSTITUUT
Gemeenteplein 8
2550 KONTICH

03 457 77 97
secretariaat@sji.be