Creatie en Mode

Deze richting bereidt je voor op een brede waaier van afdelingen in het hoger onderwijs al dan niet in het verlengde van het gevolgde studiegebied.

Ik ben Eveline. Ik studeer nu Master in de klinische psychologie in Leuven, maar bij mijn stage komt de creativiteit die ik heb aangeleerd in Creatie en Mode wel van pas, zowel bij kinderen als volwassenen.

Evelyne, oud-leerling

 

Je troeven voor deze richting zijn:

  • je bent zeer creatief
  • de kledingmode spreekt je sterk aan

Creatie, vormgeving, sociale en communicatieve vaardigheden en praktijk mode zijn de specifieke vakken van deze richting. Binnen de lessen creatie wordt je creativiteit aangesproken. Met beeldinformatie uit cultuur en natuur als inspiratiebron ontwikkel je eigen ideeën. Bij vormgeving geef je met de hulp van computerprogramma’s je ideeën vorm en je doet je ontwerp evolueren tot een productierijp patroon. In het vak sociale en communicatieve vaardigheden leer je organiseren, functioneren in een team, spreken voor groepen, omgaan met kritiek, … Tijdens de lessen praktijk mode leg je een technisch dossier aan, dat leidt tot de ontwikkeling van een prototype.

Download hier het volledige studieprofiel van de richting 'CREATIE & MODE' in de tweede graad. 

 

2e graad tso - CREATIE & MODE
 1e jaar - tweede graad
(3e jaar)
2e jaar - tweede graad
(4e jaar)
Godsdienst 2 2
Geschiedenis 1 1
Nederlands 4 4
Frans 2 2
Engels 2 2
Wiskunde 3 3
Natuurwetenschappen 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Informatica 1 1
Mode: Vormgeving - Praktijk  8 8
Creatie 4 4
Soc. en communicatieve vaardigheden  2 2
Lichamelijke Opvoeding 2 2
     
TOTAAL 34 34

Contact

SINT-JOZEFINSTITUUT
Gemeenteplein 8
2550 KONTICH

03 457 77 97
secretariaat@sji.be