Humane Wetenschappen

Deze richting is een voorbereiding op de universiteit of de hogeschool.

 

Ik studeerde af in de richting Humane Wetenschappen. Nu ben ik zelf leerkracht in het eerste en het tweede leerjaar. In het middelbaar geloofden mijn leerkrachten meer in mij dan ik in mezelf. Ik draag het Sint-Jozefinstituut nog steeds een warm hart toe.

Lynn, oud-leerling

Ik ben Jana. Na Humane Wetenschappen deed ik een Master Criminologe. Wat ik leerde in Humane, vormde een stevige basis voor mijn Masteropleiding.

Jana, oud-leerling

 

Je troeven voor deze richting zijn:

  • zelfstandig kunnen werken
  • in groep bepaalde opdrachten uitvoeren
  • interesse hebben: in de mens als individu, voor de mens in relatie tot andere mensen, voor cultuur en kunst

In het vak gedragswetenschappen staat de wijze waarop een individu en samenleving functioneren centraal, evenals de wisselwerking tussen beide. Tijdens het vak cultuurwetenschappen bestudeer je cultuurfenomenen als uitingen van mens en samenleving. Tijdens deze 2 vakken wordt de leerstof op een systematische manier geobserveerd, geanalyseerd en gesynthetiseerd.

Download hier het volledige studieprofiel van de richting 'HUMANE WETENSCHAPPEN' in de tweede graad.

2e graad aso - HUMANE WETENSCHAPPEN
 1e jaar - tweede graad
(3e jaar)
2e jaar - tweede graad
(4e jaar)
Godsdienst 2 2
Geschiedenis 2 2
Cultuurwetenschappen 2 2
Gedragswetenschappen  3 3
Nederlands 4 4
Frans 4 4
Engels 3 3
Duits - 1
Wiskunde 4 4
Fysica 1 1
Chemie 1 1
Biologie 1 1
Aardrijkskunde 1 1
Informatica 1 1
Platische Opvoeding 1 -
Lichamelijke Opvoeding  2 2
     
TOTAAL 32 32

Contact

SINT-JOZEFINSTITUUT
Gemeenteplein 8
2550 KONTICH

03 457 77 97
secretariaat@sji.be