Sociale en Technische Wetenschappen

Deze richting bereidt je voor op een brede waaier van afdelingen in het hoger onderwijs al dan niet in het verlengde van het gevolgde studiegebied.

Mijn naam is Laurien. Na mijn opleiding Sociale en Technische Wetenschappen startte ik met een Bachelor verpleegkunde. Ik ben graag met mensen bezig, en daarvoor lag de basis zeker in het Sint-Jozefinstituut.

Laurien, oud-leerling

Je troeven voor deze richting zijn: interesse hebben in:

  • de wisselwerking tussen mens, voeding en milieu en je eigen positie daarbinnen
  • toegepaste natuurwetenschappen

Sociale wetenschappen, natuurwetenschappen en integrale opdrachten zijn de specifieke vakken in deze opleiding. In het vak sociale wetenschappen komt vooral het ‘sociale aspect’ aan bod, een studie van de sociale en relationele processen. In het vak natuurwetenschappen leer je resultaten kritisch voorstellen en je eigen conclusies verantwoorden, feiten onderscheiden van vermoedens, met anderen samenwerken, veilig en milieubewust een experiment uitvoeren. Binnen integrale opdrachten werk je projecten uit rond een bepaald thema en benader je die projecten steeds vanuit 4 invalshoeken: natuurwetenschappen, expressie, sociale wetenschappen en voeding.

Download hier het volledige studieprofiel van de richting 'SOCIALE EN TECHNISCHE WETENSCHAPPEN' in de tweede graad. 

 

2e graad tso - SOCIALE EN TECHNISCHE WETENSCHAPPEN
 1e jaar - tweede graad
(3e jaar)
2e jaar - tweede graad
(4e jaar)
Godsdienst 2 2
Geschiedenis 1 1
Sociale Wetenschappen 4 4*
Nederlands 4 4
Frans 3 3
Engels 2 2
Wiskunde 3 3
Natuurwetenschappen 4 4
Aardrijkskunde 1 1
Informatica 1 1
Integrale Opdrachten 7 7
Lichamelijke Opvoeding  2 2
     
TOTAAL 34 34

 

* 4 uur Sociale Wetenschappen met of zonder CLIL in het Engels. Meer informatie over CLIL lees je hier.

Contact

SINT-JOZEFINSTITUUT
Gemeenteplein 8
2550 KONTICH

03 457 77 97
secretariaat@sji.be