Wetenschappen

Deze richting is een voorbereiding op de universiteit of de hogeschool.

Ik ben Ann en volgde Wiskunde-Wetenschappen in het Sint-Jozefinstituut. Ik studeerde nadien Geneeskunde aan de Universiteit Antwerpen. Momenteel ben ik huisarts. Ik hou van mijn job! Je ontmoet veel mensen en probeert hen zo veel mogelijk te helpen. Dat geeft mij veel voldoening.

Ann,oud-leerling

Ik volgde Wetenschappen-Wiskunde in het Sint-Jozefinstituut. Nadien koos ik voor een opleiding Geneeskunde. Momenteel ben ik spoedarts. Het is een uitdagend, maar boeiend beroep!

Nele, oud-leerling

Je troeven voor deze richting zijn:

  • interesse hebben voor alles wat met wetenschappen te maken heeft
  • reeds ervaring hebben met wetenschappelijk werk in de eerste graad
  • vrij vlug inzicht hebben in wiskundige problemen

Bij de vakken biologie, chemie en fysica zoek je naar verklaringen en leid je wetten af door middel van experimenten en waarnemingen vanuit je omgeving. Je legt verbanden tussen nieuwe elementen en eigen kennis.

5 uur wiskunde: bijkomende leerinhoud en probleemoplossend denken wordt aangescherpt.

Download hier het volledige studieprofiel van de richting 'WETENSCHAPPEN' in de tweede graad. 

 

2e graad aso - WETENSCHAPPEN
 1e jaar - tweede graad
(3e jaar)
2e jaar - tweede graad
(4e jaar)
Godsdienst 2 2
Geschiedenis 2 2
Nederlands 5 4
Frans 4 4
Engels 3 3
Duits - 1
Wiskunde 5 5
Fysica 2 2
Chemie 2 2
Biologie 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Informatica 1 1
Platische Opvoeding 1 -
Muzikale Opvoeding - 1
Lichamelijke Opvoeding  2 2
     
TOTAAL 32 32

Contact

SINT-JOZEFINSTITUUT
Gemeenteplein 8
2550 KONTICH

03 457 77 97
secretariaat@sji.be