Economie-Moderne Talen

Ik studeerde Economie in het Sint-Jozefinstituut. Ik ging op kot in Gent en studeerde af als licentiaat bestuurskunde. Momenteel ben ik werkzaam als adjunct-directeur op het kabinet van staatssecretaris van asiel, migratie, maatschappelijke integratie en armoedebestrijding. Het is een heel gevarieerde job.

Cedric oud-leerling

Wil jij ook weten waarom een diamant duurder is dan een pak suiker? De kredietcrisis... wat is dat? Waarom verdient een manager meer dan een metser? Vraag en aanbod... daar kent een economist alles van! Economie is actueel en overal rondom ons...

Voeg daarbij nog een grote talenkennis en Economie-Moderne Talen is perfect voor jou!

De studierichting Economie-Moderne Talen is een breed algemeen vormende doorstroomrichting waarin de leerlingen zich voorbereiden op een academische of professionele bacheloropleiding, vooral in de economische en taalkundige richting.
Daarom zijn in deze richting alle aspecten van een algemene vorming van groot belang, waarbij het economische en taalkundig-culturele het sterkst aan bod komen. 

Download hier het volledige studieprofiel van de richting 'ECONOMIE-MODERNE TALEN' in de derde graad.

3e graad aso - ECONOMIE-MODERNE TALEN
 1e jaar - derde graad
(5e jaar)
2e jaar - derde graad
(6e jaar)
Godsdienst 2 2
Geschiedenis 2 2
Esthetica 1 1
Nederlands 4 4
Frans 4 4
Engels 3 3
Duits 2 3
Economie 4 4
Wiskunde 3 3
Natuurwetenschappen 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Seminaries  2 1
Lichamelijke Opvoeding  2 2
     
TOTAAL 32 32

Contact

SINT-JOZEFINSTITUUT
Gemeenteplein 8
2550 KONTICH

03 457 77 97
secretariaat@sji.be