Economie-Wiskunde

Ik ben Sarah. In het Sint-Jozefinstituut volgde ik de richting Economie-Wiskunde. Ik behaalde nadien vlot een Master in het vertalen en ben momenteel werkzaam in het bankwezen, waarbij ik mijn basisopleiding Economie kan combineren met mijn talenkennis. Ik heb een heel boeiende job!

Sarah, oud-leerlingIk ben Anouk. Na mijn opleiding Economie-Wiskunde, volgde ik een Engelstalige Master Handelswetenschappen in Brussel. Ik ben blij met mijn keuzes.

Anouk, oud-leerlingWil jij ook weten waarom een diamant duurder is dan een pak suiker? De kredietcrisis... wat is dat? Waarom verdient een manager meer dan een metser? Vraag en aanbod... daar kent een economist alles van! 
Economie is actueel en overal rondom ons...

Heb je dan ook nog veel zin in wiskunde, dan is de richting Economie-Wiskunde perfect voor jou!

De studierichting Economie - wiskunde is een breed algemeen vormende doorstroomrichting waarin de leerlingen zich voorbereiden op een academische of professionele bacheloropleiding. Zij hebben hierbij een brede waaier aan keuzerichtingen, zoals economie, (toegepaste) wetenschappen, wiskunde, (para)medische studies, filologie, enz...

Daarom zijn in deze richting alle aspecten van een algemene vorming van belang, waarbij het economische en wiskundige het sterkst aan bod komen. Maar daarnaast blijft er ook veel aandacht voor talen, zodat onze leerlingen een brede basis hebben om verdere studies aan te vatten.


Download hier het volledige studieprofiel van de richting 'ECONOMIE-WISKUNDE' in de derde graad.

 

3e graad aso - ECONOMIE-WISKUNDE
 1e jaar - derde graad
(5e jaar)
2e jaar - derde graad
(6e jaar)
Godsdienst 2 2
Geschiedenis 2 2
Esthetica 1 1
Nederlands 4 4
Frans 3 3
Engels 2 2
Economie 4 4
Wiskunde 6 7
Fysica 1 1
Chemie 1 1
Biologie 1 1
Aardrijkskunde 1 1
Seminaries  2 1
Lichamelijke Opvoeding  2 2
     
TOTAAL 32 32

Contact

SINT-JOZEFINSTITUUT
Gemeenteplein 8
2550 KONTICH

03 457 77 97
secretariaat@sji.be