Sociale en Technische Wetenschappen

Mijn naam is Rebecca. Ik volgde Sociale en Technische Wetenschappen in het Sint-Jozefinstituut en ben nog steeds blij met de keuze die ik toen heb gemaakt. Ik heb er vooral geleerd in groep samen te werken en vlot om te gaan met mensen. Ik werd er voorbereid op een wetenschappelijke riching in de sociale sector!

Rebecca, oud-leerling

 

In de studierichting SOCIALE EN TECHNISCHE WETENSCHAPPEN bestuderen de leerlingen de wisselwerking tussen mens, voeding en milieu en hun eigen positie daarin. De wetenschappelijke onderbouwing gebeurt vanuit natuurwetenschappen en sociale wetenschappen. Het vak integrale opdrachten vormt een belangrijk onderdeel van de studierichting.


Integrale opdrachten is een vak dat door een team van leraren wordt gegeven. Het vak mikt vooral op het aanscherpen van competenties (combinatie van kennis en het ontwikkelen van vaardigheden en attitudes): 

• sociaal-wetenschappelijke en natuurwetenschappelijke thema's onderzoeken;
• een persoonsgerichte activiteit of een maaltijd organiseren voor een groep;
• mondeling presenteren voor een groep;
• de eigen studieloopbaan in handen nemen.

Download hier het volledige studieprofiel van de richting 'SOCIALE EN TECHNISCHE WETENSCHAPPEN' in de derde graad.

3e graad tso - SOCIALE EN TECHNISCHE WETENSCHAPPEN
 1e jaar - derde graad
(5e jaar)
2e jaar - derde graad
(6e jaar)
Godsdienst 2 2
Geschiedenis 1 1
Sociale wetenschappen 5 5
Nederlands 4 4
Frans 3 3
Engels 2 2
Wiskunde 3 3
Natuurwetenschappen 5 5
Aardrijkskunde 1 1
Integrale opdrachten 6 6
Lichamelijke opvoeding 2 2
     
TOTAAL 34 34

Contact

SINT-JOZEFINSTITUUT
Gemeenteplein 8
2550 KONTICH

03 457 77 97
secretariaat@sji.be