Leerlingenparticipatie

DE NACHT VAN DE VERBEELDING
Deze activiteit geeft de leerlingen een podium om hun heel diverse talenten te demonstreren aan familieleden en vrienden. Op diverse locaties in de school, van sporthal tot chemielokaal, zie je de leerlingen die avond goochelen, de mode showen, muziek maken, kunst tentoonstellen, dansen, gedichten voordragen, sportdemonstraties tonen, grappen en grollen verkopen, ... en dat in een mysterieuze sfeer. Het is een avond op onze school waarbij alle verbeelding de vrije loop krijgt.
Uiteraard wordt deze activiteit gecoacht door een enthousiaste ploeg leerkrachten.


GEZONDE TUSSENDOORTJES
Dit is een initiatief van de werkgroep milieu. Op regelmatige tijdstippen verkopen de leerlingen van de milieuwerkgroep tijdens de pauzes gezonde tussendoortjes: appel, wortel, gezonde soep enz.

LEERLINGENRADEN
De leerlingen hebben in elk leerjaar een eigen vorm van leerlingenparticipatie. De onderwerpen en initiatieven zijn uiteraard anders bij jongere dan bij oudere leerlingen.

In het eerste jaar leren leerlingen dat je in een organisatie (bv. de school) met een heleboel aspecten en mensen moet rekening houden als je een initiatief wil nemen. Democratische principes worden hier op een leuke manier aangeleerd. Leerlingen van verschillende klassen kunnen onderling overleggen en direct in dialoog gaan met de directie, de jaarbegeleiders en de leerkrachten. Hier wordt de basis gelegd voor geëngageerde, klasoverstijgende leerlingenparticipatie in de volgende jaren.

In de andere jaren werken leerlingen zelfgekozen initiatieven voor hun medeleerlingen uit of werken ze rond bepaalde thema's. Tijdens deze leerlingenvergaderingen is er ook ruimte om verbetervoorstellen aan te brengen en uit te werken.
De frequentie en de agenda van de vergaderingen verschilt van groep tot groep. De vergaderingen gaan meestal door tijdens de middagpauze. Een afvaardiging van de leerlingen neemt ook deel aan de vergaderingen van de schoolraad. Voorbeelden van initiatieven waarin leerlingenparticipatie aan bod komt: de Dag van de Solidariteit, de wereldwinkelwerking, de gezonde tussendoortjes, de milieuraad, het schoolbal, een filmnamiddag, het bouwkamp, de week van de smaak, de sportraad, ...
 

MIDDAGACTIVITEITEN
Tijdens de middagpauze kan je aan diverse activiteiten deelnemen. 

Sportactiviteiten in de sporthal en de turnzaal
In de sporthal van de school worden verschillende sportdisciplines beoefend onder leiding van de LO-leerkrachten. Indien je hieraan wenst deel te nemen, leef je de afspraken na die de leerkrachten voorstellen.

Studielokaal met mogelijkheid tot groepswerk
Leerlingen van de eerste en tweede graad kunnen tijdens de middagpauze terecht in het studielokaal (onder toezicht) om bv. een groepsopdracht voor te bereiden, een les te leren, ...

Open leercentrum 
Het open leercentrum bestaat uit een bibliotheek, een ICT-lokaal, een projectielokaal en enkele extra werkplekken. De bibliotheek is buiten de lesuren op verschillende momenten geopend voor de leerlingen. 
Je kan in de bibliotheek informatie opzoeken en lezen. De bibliotheek heeft hiervoor pc's met internetaansluiting en cd-roms, kranten, tijdschriften en een collectie fictie- en non-fictieboeken. Je kan ook werken aan schooltaken op de pc. Fictieboeken kan je ook ontlenen.
In de bibliotheek geldt een extra reglement, dat je daar steeds kan nalezen. Als je van de bibliotheekmogelijkheden gebruik maakt, ga je akkoord met dit reglement. Tijdens de lesuren wordt het olc vooral gebruikt voor begeleid zelfstandig leren.

Speelzaalactiviteiten
Leerlingen van de eerste en tweede graad kunnen in de feestzaal van onze school terecht voor tafeltennis, snooker, tafelvoetbal en diverse gezelschapsspellen. Wanneer je 's middags gebruik maakt van het spelmateriaal in de feestzaal, dan ga je akkoord met het reglement dat in de feestzaal hangt.

MILIEU
Eenmaal per maand komt een enthousiaste groep leerlingen van het 1e, 2e en 3e jaar met enkele leerkrachten samen rond milieuthema's: afval, energie, natuur, ... We houden een heuse lunchvergadering, bespreken nieuwe initiatieven en evalueren wat voorbij is.

We werken ideeën uit om ook de andere leerlingen van onze school bewust te maken van de milieuproblematiek.
Op vrijdag houden we 't Winkeltje open. Hier verkopen we gezonde tussendoortjes. Met de opbrengst steunen we projecten.
Initiatieven die we reeds namen:
- verkoop van soep ten voordele van natuurprojecten
- sensibilisering rond verlichting in de klaslokalen
- dikke truiendag
- afvalestafetten tijdens de milieuweek ...
- door het betalen van ons jaarlijks lidgeld steunen we met onze opbrengsten WWF, Natuurpunt en Greenpeace.

SCHOOLBAL
De leerlingen van het zesde jaar organiseren i.s.m. enkele leerkrachten het eindejaarsbal. Het is een mooie afsluiter van het secundair onderwijs voor onze zesdejaars.

SHOWTIME
Doorheen de jaren worden een reeks activiteiten rond toneel, muziek, dans, musical... waarbij de leerlingen de 'acteurs' zijn, georganiseerd.

SPORTACTIVITEITEN
De LO-leerkrachten organiseren naschoolse sport als voetbal (Kardinaalsbeker, SVS), zaalvoetbal (klastornooien en interscholentornooien), basketbal SVS en volleybal in de scholengemeenschap.

WERELDWINKEL
Eenmaal per maand op vrijdag verkopen leerlingen derdewereldproducten tijdens de pauzes op de speelplaats. Het is de bedoeling leerlingen te sensibiliseren voor de derdewereldproblematiek door o.a. de verkoop van deze producten. De data van de wereldwinkelverkoop staan in de schooljaarkalender.

SPORTRAAD
In de sportraad worden gemotiveerde leerlingen begeleid om gedurende het lopende schooljaar enkele sportieve activiteiten te organiseren voor medeleerlingen. Deze sportieve activiteiten zijn zuiver recreatief zodat iedereen eraan kan deelnemen. De leerlingen plannen zelf de jaarlijkse activiteiten (paintball, nachtspel,...).

Bekijk hier onze fotoblog!

video

Nieuws

September-oktober: tijd voor een geslaagde leefdag! September-oktober: tijd...                  ...
Ontspannen een nieuw jaar starten... Ontspannen een nieuw... dat deden we in klasverband. 
Welkom allemaal Welkom allemaal Hier wordt nog volop gewerkt aan de nieuwe speelplaats. Ook...
Prettige vakantie iedereen! Prettige vakantie ie  Na een bewogen jaar, wensen wij al onze leerlingen, le...

Contact

SINT-JOZEFINSTITUUT
Gemeenteplein 8
2550 KONTICH

03 457 77 97
secretariaat@sji.be