Werkgroepen

MILIEU
Deze werkgroep wil leerlingen en leerkrachten ertoe aanzetten mee te werken aan een milieuvriendelijke school. Het milieuteam bereidt de milieuweek voor en begeleidt de leerlingenmilieuraad, die een keer per maand tijdens de middagpauze samenkomt. Alle leerlingen kunnen hierbij vrijwillig aansluiten. We werken jaarlijks aan één of meer thema’s die door leerlingen of leerkrachten worden aangebracht.

VERKEER
Deze werkgroep probeert de leerlingen ervan te overtuigen om voorzichtigheid en waakzaamheid in het verkeer aan de dag te leggen. Tijdens de verkeersweek komen volgende aspecten aan bod: het 'dode hoekproject', de toneelvoorstelling ‘Flits’, geen risicogedrag achter het stuur, nuchter rijden, gordel dragen, je laten zien in het verkeer.
In de loop van het schooljaar blijven wij leerlingen motiveren om hun verkeers-verantwoordelijkheden op te nemen. Zorgen voor je eigen veiligheid en die van de ander is immers een taak voor iedereen.

FILMFORUM
De filmwerkgroep wil werk maken van een zinvolle filmprogrammatie op school met een ‘eigen bioscoopzaal’ en een eigenzinnig filmaanbod.

PESTPREVENTIE
Onze school wil een pestvrije school zijn. In het begin van het schooljaar krijgt elke leerling hierover een folder en een sticker die ondertekend dient te worden door elke leerling en ouders. De folder vermeldt uitdrukkelijk dat pesten, cyberpesten, geweld en seksueel ongewenst gedrag niet getolereerd wordt op onze school. Onze school heeft een eigen e-mail adres, nl. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., waar iedereen gebruik kan van maken om te melden dat ze pestgedrag gezien hebben, of dat ze iemand kennen die gepest wordt en hier graag hulp voor vragen.

Wanneer er zich toch een vorm van pesten, geweld en seksueel ongewenst gedrag voordoet, zullen leerkrachten, jaarbegeleiders, coördinatoren en/of directie onmiddellijk optreden en kan er een sanctie volgen.

Leerlingen en leerkrachten, die pestgedrag opmerken, signaleren dit bij één van de leerlingenbegeleiders of bij de vertrouwensleerkrachten. Slachtoffers van pesterijen kunnen een kernleerkracht in vertrouwen aanspreken. Wij nemen hun signalen ernstig en zij kunnen rekenen op de hulp van de leerlingenbegeleiders. De school zal samen met de gepeste leerling een passende oplossing zoeken voor het probleem. 

LEERPROBLEMEN
Deze werkgroep tracht inzicht te verwerven in verschillende leerproblemen. Aan leerlingen met een leerprobleem bieden enkele leerkrachten buiten de lessen hulp bij het studeren. In bepaalde gevallen spreekt de school met de leerling en haar/zijn ouders maatregelen i.v.m. het leerprobleem af.

ORDELIJK SCHOOLKLIMAAT
Deze werkgroep tracht ervoor te zorgen dat de school een aangename en leefbare plaats blijft. Elk jaar wordt er gewerkt rond een aantal prioriteiten. Dit resulteert in acties in klaslokalen, de gangen, de leraarskamer en op de speelplaats.

PASTORAAL TEAM
Een groep leerkrachten zet zich in om vieringen, bezinningsmomenten, projectdag(en), leefdagen, vrouwen aan het woord … inhoudelijk en praktisch vorm te geven. Het blijft een (noodzakelijke) uitdaging om te midden van de drukte van het schooljaar tijd te maken voor het waardeaanbod op onze school. Deze groep blijft volharden in het zoeken naar ruimte en tijd om stil te staan.

VERLIES - VERDRIET
Binnen het kader van ons schoolproject kunnen wij niet voorbijgaan aan verlieservaringen waarmee ieder van ons op bepaalde ogenblikken van het leven te maken heeft. Helaas is bij velen de angst groot om verlies, lijden en dood bespreekbaar te maken.

De leden van deze werkgroep proberen voor de rouwende medemens een steun te zijn, een luisterend oor, een praktische hulp, een persoon die een eindje meeloopt op de weg van het verwerkingsproces.

 

GEZONDHEIDSBELEID
De vertegenwoordigers van de verschillende werkgroepen en cellen in onze school en het CLB werken samen om een gezondheidsbeleid uit te stippelen. Zij doen hiervoor ook beroep op externen. Dit gezondheidsbeleid kadert in een ruimer beleid rond vakoverschrijdende eindtermen, preventie en zorg.

 

BETER VOELEN
Leerlingen met faalangst worden in elke graad begeleid door enkele leerkrachten.

DRUGSBELEID
Omdat elke school een afspiegeling is van de maatschappij waarin ze zich situeert, ontsnapt zij niet meer aan de confrontatie met het fenomeen drugs. De klemtoon ligt op preventie en opvoeding tot gezonde leefgewoonten maar ook interventie d.w.z. sanctionering en hulpverlening komen aan bod.

Bekijk hier onze fotoblog!

video

Nieuws

September-oktober: tijd voor een geslaagde leefdag! September-oktober: tijd...                  ...
Ontspannen een nieuw jaar starten... Ontspannen een nieuw... dat deden we in klasverband. 
Welkom allemaal Welkom allemaal Hier wordt nog volop gewerkt aan de nieuwe speelplaats. Ook...
Prettige vakantie iedereen! Prettige vakantie ie  Na een bewogen jaar, wensen wij al onze leerlingen, le...

Contact

SINT-JOZEFINSTITUUT
Gemeenteplein 8
2550 KONTICH

03 457 77 97
secretariaat@sji.be