Communicatie met de ouders

De school hecht veel belang aan de mondelinge communicatie met de ouders.

Het intakegesprek
Er wordt ruimschoots tijd uitgetrokken voor het eerste gesprek naar aanleiding van een (eventuele) inschrijving.

Ouderavonden nieuwe leerlingen
De ouders van nieuwe leerlingen worden op een ouderavond in september uitgenodigd. Er is een avond voor de ouders van de nieuwe eerstejaarsleerlingen en een avond voor de ouders van leerlingen in tussenliggende jaren. Op beide avonden kunnen de ouders kennismaken met de directie, de coördinatoren, de CLB-medewerkers, de ouderraad en de titularis van hun kind. Op de ouderavond van het eerste jaar zijn ook alle vakleerkrachten aanwezig.

Tussentijds oudercontact
Half oktober organiseert de school ouderavonden waarop de ouders de titularis en/of vakleerkrachten kunnen spreken

Oudercontact op het einde van het trimester
Met Kerstmis, Pasen en einde juni zijn er oudercontacten waarop de ouders het rapport van hun kind komen afhalen. Zij kunnen op dat moment naast de titularis ook andere leerkrachten spreken.

Gesprekken naar aanleiding van vragen, problemen ...
Ouders kunnen steeds telefonisch een afspraak maken voor overleg met de directie, coördinator of een leerkracht. Het spreekt voor zich dat ze zonder afspraak op de school terecht kunnen in geval van dringende omstandigheden.

Informele contacten
Naar aanleiding van diverse activiteiten die de school of de ouderraad organiseert, zijn er heel wat kansen tot informele gesprekken.

Ouderraad
De ouders worden vertegenwoordigd via de ouderraad en via dat kanaal kunnen items ter sprake gebracht worden.

Schriftelijke communicatie
De school informeert de ouders over haar werking en activiteiten via digitale mededelingen. De ouders kunnen deze mededelingen en andere info raadplegen via ouderportaal https://eduweb.sji.be
De planningsagenda van de leerling is een ander schriftelijk communicatiemedium.

Bekijk hier onze fotoblog!

video

Contact

SINT-JOZEFINSTITUUT
Gemeenteplein 8
2550 KONTICH

03 457 77 97
secretariaat@sji.be