Dubbele finaliteit

Studierichtingen in de dubbele finaliteit bereiden leerlingen voor op de arbeidsmarkt of op een beperkt aantal specifieke professionele bachelors die in het verlengde liggen van de studierichting in het secundair onderwijs. Een graduaatsopleiding of een Se-n-Se-opleiding behoren ook tot de mogelijkheden.

In deze richtingen combineren de leerlingen theorie en praktijk. Ze krijgen een pakket theoretische basisleerstof voor de algemene vakken in combinatie met concrete, praktische situaties. Op het einde van hun opleiding behalen leerlingen beroepskwalificaties. Dit zijn competenties en vaardigheden die eigen zijn aan het beroepenveld waarop ze worden voorbereid. Na het zesde jaar behalen de leerlingen een onderwijskwalificatie 4 (OK4), het toegangsticket tot het hoger onderwijs.

Contact

SINT-JOZEFINSTITUUT
Gemeenteplein 8
2550 KONTICH

03 457 77 97
secretariaat@sji.be