Economische wetenschappen

PROFIEL
Heb je een ruime algemene interesse? Wil je ontdekken hoe gezinnen, bedrijven, overheden van elkaar afhankelijk zijn en onze samenleving, onze welvaart beïnvloeden? Gaat je neus krullen bij termen als bedrijf, produceren, consumeren, …? Dan is de richting Economische wetenschappen iets voor jou. 

Het specifieke vak voor deze richting is economie. Daarnaast zijn ook wiskunde, Nederlands, Frans, Engels en geschiedenis belangrijke vakken. Je combineert dus een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie en wiskunde.

In het vak economie bestudeer je de economische kringloop en het gedrag van de verbruiker (consument) en de producent (voortbrenger van goederen). Je leert hoe een onderneming werkt. Daarnaast maak je kennis met accounting (boekhouden) en aspecten van vennootschapsrecht.

 

BELANGRIJKE VAARDIGHEDEN

  • je kan goed logisch nadenken en verbanden leggen
  • je volgt de actualiteit
  • je bent geïnteresseerd in cijfers én in taal

 

TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN?
Economische wetenschappen is een sterk theoretische en abstracte richting in de doorstroomfinaliteit. Ze bereidt je voor op een richting in het hoger onderwijs. Na de 2e graad kan deze richting in de 3e graad verder volgen: je maakt dan een keuze tussen Economie-Wiskunde of Economie-Moderne Talen of je maakt de overstap naar de richting Bedrijfswetenschappen in de domeingebonden doorstroomfinaliteit. 

 

WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSWETENSCHAPPEN?
Beide richtingen zijn richtingen in de doorstroomfinaliteit, dus theoretische en abstracte richtingen. 
Het verschil ligt in het pakket algemene vorming: in het domeinoverschrijdende Economsiche wetenschappen krijg je voor vakken als Nederlands, Frans, Engels een verdieping van de leerplandoelstellingen, terwijl in Bedrijfswetenschappen de basisleerplannen behandeld worden. Voor een vak als geschiedenis is het een ander, uitgebreider leerplan dan in Bedrijfswetenschappen, dat een domeingebonden richting is. 

De kernvakken van Economisch wetenschappen en Bedrijfswetenschappen - economie en wiskunde - zijn hetzelfde, maar in Economische wetenschappen krijg je minder tijd om die specifieke leerplannen te verwerken. Zo zal je in de lessentabel zien dat er voor economie minder uren voorzien zijn dan in Bedrijfswetenschappen. Het leerplan wiskunde is ook uitgebreider dan in Bedrijfswetenschappen.  

Studieprofiel 2e graad ECWE2

Contact

SINT-JOZEFINSTITUUT
Gemeenteplein 8
2550 KONTICH

03 457 77 97
secretariaat@sji.be