Humane wetenschappen

PROFIEL
Heb je veel belangstelling voor mens en samenleving? Denk je wel eens na over de zin van het leven? Hou je van kunst en andere culturele uitingen van de mens? Vraag je je ook af waarom mensen op een bepaalde manier in een bepaalde situatie reageren? Dan is de richting Humane wetenschappen iets voor jou.

De kernvakken van deze richting zijn sociologie en psychologie, kunstbeschouwing en filosofie. Daarnaast vormen ook moderne talen en geschiedenis een belangrijk onderdeel van je opleiding.

In sociologie en psychologie ontdek je verschillende klassieke sociologische en psychologische theorieën. Je onderzoekt hoe onze samenleving in elkaar zit en welke maatschappelijke thema’s er spelen, je leert wat sociaal gedrag en sociale vaardigheden zijn en op welke verschillende domeinen de mens zich ontwikkelt. Je leert verschillende sociologische en psychologische begrippen hanteren.

In filosofie maak je kennis met ethische stromingen, verschillende wijsgerige antropologische visies en leer je filosofische begrippen gebruiken. Je filosofeert over de mens en de wereld rondom jou, over goed en kwaad, over geluk en de zin van het leven.

In het vak kunstbeschouwing leer je alles over kunst: je analyseert vorm, inhoud, context en functie van een kunstwerk en bekijkt het vanuit een kunsthistorisch oogpunt. Je verruimt je horizon door echt te leren kijken en luisteren naar kunst. 

 
BELANGRIJKE VAARDIGHEDEN

  • je leert kritische vragen stellen
  • je kan goed logisch nadenken en verbanden leggen
  • je houdt van kunst

 

TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN?
Humane wetenschappen is een theoretische en abstracte richting in de doorstroomfinaliteit. Ze bereidt je voor op een richting in het hoger onderwijs. Na de 2e graad kan je deze richting volgen in de 3e graad of de overstap maken naar de richting Welzijnswetenschappen in de domeingebonden doorstroomfinaliteit.

 

WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN HUMANE WETENSCHAPPEN EN MAATSCHAPPIJ- EN WELZIJNSWETENSCHAPPEN?
Beide richtingen zijn theoretische, abstracte richtingen in de doorstroomfinaliteit. Het verschil ligt in het pakket algemene vorming: in het domeinoverschrijdende Humane wetenschappen krijg je voor vakken als Nederlands, Frans, Engels een verdieping van de leerplandoelstellingen, terwijl in Maatschappij- en welzijnswetenschappen de basisleerplannen behandeld worden. Voor een vak als geschiedenis is het een ander, uitgebreider leerplan dan in Maatschappij- en welzijnswetenschappen, dat een domeingebonden richting is. 

De kernvakken van Humane wetenschappen en Maatschappij- en welzijnswetenschappen - filosofie en sociologie & psychologie - zijn hetzelfde, maar in Humane wetenschappen krijg je minder tijd om die specifieke leerplannen te verwerken. Zo zal je in de lessentabel zien dat er voor deze vakken minder uren voorzien zijn dan in Maatschappij- en welzijnswetenschappen. Daarnaast heb je in Humane wetenschappen het vak kunstbeschouwing, dat je niet hebt in Maatschappij- en welzijnswetenschappen.  

 

Studieprofiel 2e graad HW2

Contact

SINT-JOZEFINSTITUUT
Gemeenteplein 8
2550 KONTICH

03 457 77 97
secretariaat@sji.be