Maatschappij- en welzijnswetenschappen

PROFIEL
Heb je veel belangstelling voor mens en samenleving? Denk je wel eens na over de zin van het leven? Vraag je je ook af waarom mensen doen zoals ze doen? Dan is de richting Maatschappij- en welzijnswetenschappen iets voor jou.

De kernvakken van deze richting zijn sociologie en psychologie en inleiding tot de filosofie. Daarnaast maken moderne talen, wiskunde en natuurwetenschappen deel uit van een brede algemene basisvorming.

In sociologie en psychologie onderzoek je onder andere hoe onze samenleving in elkaar zit, wat sociaal gedrag en persoonlijkheid betekenen en hoe mensen zich ontwikkelen. Je leert verschillende sociologische en psychologische begrippen.

In inleiding tot de filosofie maak je kennis met ethische stromingen, verschillende wijsgerige antropologische visies en leer je filosofische begrippen. Je filosofeert over de mens en de wereld rondom jou, over goed en kwaad, over geluk en de zin van het leven.

 
BELANGRIJKE VAARDIGHEDEN

  • we verwachten dat je zelfstandig en in groep kan werken 
  • je leert kritische vragen stellen
  • je kan goed logisch nadenken en verbanden leggen

 

TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN?
Maatschappij- en welzijnswetenschappen is een theoretische richting in de doorstroomfinaliteit. Ze bereidt je voor op een richting in het hoger onderwijs. Na de 2e graad kan je in de 3e graad de richting Welzijnswetenschappen volgen of de overstap maken naar Gezondheidszorg of de richting Opvoeding en begeleiding (buiten onze school) in de dubbele finaliteit.

 

WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN MAATSCHAPPIJ- EN WELZIJNSWETENSCHAPPEN EN HUMANE WETENSCHAPPEN?
Beide richtingen zijn theoretische, abstracte richtingen in de doorstroomfinaliteit. Het verschil ligt in het pakket algemene vorming: in het domeingebonden Maatschappij- en welzijnswetenschappen krijg je voor vakken als Nederlands, Frans, Engels het basisleerplan, In Humane wetenschappen krijg je voor deze vakken een verdieping van de leerplandoelstellingen. Voor een vak als geschiedenis is het een ander, beperkter leerplan dan in Humane wetenschappen, dat een domeinoverschrijdende richting is. 

De kernvakken van Humane wetenschappen en Maatschappij- en welzijnswetenschappen - filosofie en sociologie & psychologie - zijn hetzelfde, maar in Maatschappij- en welzijnswetenschappen krijg je meer tijd om die specifieke leerplannen te verwerken. Zo zal je in de lessentabel zien dat er voor deze vakken meer uren voorzien zijn dan in Humane wetenschappen. Het vak filosofie krijgt hier trouwens ook de naam inleiding tot de filosofie. Daarnaast heb je in Humane wetenschappen het vak kunstbeschouwing, dat je niet hebt in Maatschappij- en welzijnswetenschappen. 

 

Studieprofiel 2e graad MWWE2

Contact

SINT-JOZEFINSTITUUT
Gemeenteplein 8
2550 KONTICH

03 457 77 97
secretariaat@sji.be