Natuurwetenschappen

PROFIEL
Heb je een brede interesse? Kan de natuur je verwonderen? Wil je weten hoe het menselijk lichaam functioneert? Ga jij graag mee op zoek naar oplossingen voor wetenschappelijke problemen? Ben je geboeid door wiskundige vraagstukken? Dan is de richting Natuurwetenschappen iets voor jou. 

In deze richting ligt de klemtoon op wetenschappen (biologie, fysica en chemie) en wiskunde. Daarnaast zijn ook moderne talen en geschiedenis een belangrijk onderdeel van je algemene vorming.

In de verschillende wetenschappen ontwikkel je je onderzoeks- en labovaardigheden: vanuit experimenten en waarnemingen uit de omgeving ga je op zoek naar verklaringen voor verschijnselen en leid je wetten af. Je leert waarnemingen kritisch verwoorden.

Je bestudeert in biologie het belang van micro-organismen, in chemie leer je alles over de structuur en de eigenschappen van stoffen en voor fysica verdiep je je in mechanica, energie, elektricteit en optica. 

Je krijgt een stevig pakket wiskunde. Je ontwikkelt je probleemoplossende vaardigheden en gaat dieper in op de leerstof. Je kan verschillende wiskundige en natuurwetenschappelijke inzichten doelgericht met elkaar in verband brengen.  

 

BELANGRIJKE VAARDIGHEDEN

  • we verwachten dat je zelfstandig en in groep kan werken 
  • je werkt nauwkeurig en kan verbanden leggen tussen verschillende vakken
  • je bent goed in analytisch denken en logisch redeneren 

 

TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN?
Natuurwetenschappen is een sterk theoretische richting in de doorstroomfinaliteit (domeinoverschrijdende doorstroomfinaliteit). Ze bereidt je voor op een richting in het hoger onderwijs. Na de 2e graad kan je in de 3e graad op onze school een keuze maken tussen Wetenschappen-Wiskunde of Informatica- en Communicatiewetenschappen (domeingebonden doorstroomfinaliteit). Andere keuzemogelijkheden (op een andere school) zijn Moderne Talen-Wetenschappen en Biotechnologische en chemische wetenschappen (in de domeingebonden doorstroomfinaliteit). 

Studieprofiel 2e graad NAWE2

Contact

SINT-JOZEFINSTITUUT
Gemeenteplein 8
2550 KONTICH

03 457 77 97
secretariaat@sji.be