Bedrijfswetenschappen

PROFIEL
Heb je een ruime algemene interesse? Heb je een neus voor zakendoen? Wil je ontdekken hoe gezinnen, bedrijven, overheden van elkaar afhankelijk zijn en onze samenleving, onze welvaart beïnvloeden? Dan is de richting Bedrijfswetenschappen iets voor jou. 

Het kernvak van deze richting is economie. Daarnaast heb je ook een stevig pakket wiskunde. Ook andere algemene vakken zoals o.a. natuurwetenschappen, Nederlands, Frans en Engels maken deel uit van een brede algemene vorming.   

In het vak economie bestudeer je de economische kringloop en het gedrag van de verbruiker (consument) en de producent (voortbrenger van goederen). Je leert hoe een onderneming werkt. Daarnaast maak je kennis met accounting (boekhouden) en aspecten van vennootschapsrecht.

 

BELANGRIJKE VAARDIGHEDEN

  • je kan goed logisch nadenken en verbanden leggen
  • je volgt de actualiteit
  • je bent geïnteresseerd in cijfers en grafieken

 

TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN?
Bedrijfswetenschappen is een theoretische richting in de domeingebonden doorstroomfinaliteit. Ze bereidt je voor op een richting in het hoger onderwijs. Na de 2e graad kan je deze richting volgen in de 3e graad of de overstap maken naar de richting Bedrijfsorganisatie of Commerciële Organisatie in de dubbele finaliteit.  


WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN BEDRIJFSWETENSCHAPPEN EN ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN?
Beide richtingen zijn richtingen in de doorstroomfinaliteit, dus theoretische en abstracte richtingen.
Het verschil ligt in het pakket algemene vorming: in het domeingebonden Bedrijfswetenschappen krijg je het basisleerplan voor vakken als Nederlands, Frans, Engels. In Economische wetenschappen krijg je voor deze vakken verdieping van de leerplandoelstellingen. Voor een vak als geschiedenis is het een ander, beperkter leerplan dan in Economische wetenschappen, dat een domeinoverschrijdende richting is. 

De kernvakken van Economisch wetenschappen en Bedrijfswetenschappen zijn hetzelfde, maar in Bedrijfswetenschappen krijg je meer tijd om die specifieke leerplannen te verwerken dan in Economische wetenschappen. Zo zal je in de lessentabel zien dat er voor economie meer uren voorzien zijn dan in Economische wetenschappen. Het leerplan wiskunde is minder uitgebreid dan in Economische wetenschappen.

 

Studieprofiel 2e graad BEWE2

Contact

SINT-JOZEFINSTITUUT
Gemeenteplein 8
2550 KONTICH

03 457 77 97
secretariaat@sji.be