Voorrang

In het eerste jaar krijgen volgende leerlingen voorrang op alle andere nieuwe leerlingen als ze:

  • broers en zussen (leerlingen uit dezelfde leefentiteit) zijn van reeds ingeschreven leerlingen. Broers en zussen hebben ten minste één gemeenschappelijke ouder of ze hebben eenzelfde hoofdverblijfplaats. 
    Het voorrangsrecht voor broers en zussen geldt voor beide scholen: het Sint-Jozefinstituut eerste graad en het Sint-Jozefinstituut.
  • kinderen van personeelsleden van de school zijn. Deze voorrang geldt op voorwaarde dat er op het ogenblik van de aanmelding sprake is van een lopende tewerkstelling voor meer dan 104 dagen.

Indien u recht heeft op voorrang, klikt u het juiste vakje in het digitale aanmeldingsregister aan. Zie ook de info bij inschrijvingsdata op deze website.

Contact

SINT-JOZEFINSTITUUT
Gemeenteplein 8
2550 KONTICH

03 457 77 97
secretariaat@sji.be