F.A.Q.

Mijn kind is ziek, wat moet ik in orde brengen?
Als je zoon of dochter ziek is, bel je 's morgens vóór 10 uur naar school. De onthaalmedewerkster zal vragen in welke klas je zoon of dochter zit en hoe lang de afwezigheid zal duren (indien dit op dat moment al geweten is).
Nadien bezorg je een schriftelijk bewijs met de reden en de duur van de afwezigheid aan de school.

Dit kan op drie manieren:

Is de afwezigheid te voorzien en/of vereist, dan wordt de school vooraf op de hoogte gebracht.

Voor een korte ziekteperiode van één, twee of drie opeenvolgende kalenderdagen volstaat een ondertekende en gedateerde verklaring van je ouders. Je kan een afwezigheid wegens ziekte maximaal vier keer in een schooljaar op deze manier aantonen.

Een medisch attest is nodig voor een langere ziekteperiode, d.w.z. van zodra je zoon of dochter vier opeenvolgende kalenderdagen ziek is, zelfs als in die vier dagen eventueel één of meer vrije dagen zitten.

Ik ben te laat op school, wat moet ik doen?
Leerlingen die 's morgens, 's middags of bij leswissels te laat komen, melden zich met hun schoolagenda en hun identiteitskaart op het leerlingenonthaal. Te laat komen wordt gesanctioneerd! Als je drie keer zonder geldige reden te laat komt, moet je je daarna - als sanctie - twee keer om 8 uur 's morgens melden op het leerlingenonthaal. Na je aanmelding blijf je op school tot de lessen starten. Hardnekkige telaatkomers krijgen een andere sanctie.

Wat te doen bij een ongeval op school?
Als je op school of tijdens je tocht naar of van de school een ongeval hebt, vergoedt de school de geneeskundige verzorging. Op het leerlingenonthaal kan je een medisch attest vragen en een aangifteformulier. (Als je in een ziekenhuis wordt behandeld dan is het attest dat de arts zelf afprint ook geldig.)
Je laat dit attest invullen door jouw arts en je bezorgt het samen met het ingevulde aangifteformulier op het leerlingenonthaal of je steekt het in de brievenbus over het leerlingenonthaal. De verantwoordelijke voor de verzekeringen volgt dit verder op. 
Fietsen en bromfietsen zijn, noch voor eigen schade, noch voor schade aan derden gedekt. Ook beschadiging van kledingstukken en materiaal of de diefstal ervan vallen buiten de schoolverzekering. Het is dus wenselijk dat de ouders voor al deze gevallen een familiale verzekering afsluiten.

Welke middagactiviteiten worden er op school georganiseerd?
Tijdens de middagpauze voorziet de school verschillende activiteiten zoals sport en gezelschapsspellen. Leerlingen kunnen ook terecht in het open leer- en leescentrum en in het studielokaal dat de mogelijkheid tot groepswerk biedt. Ook buiten de schooltijd worden tal van ontplooiingsactiviteiten geboden (sport, bibliotheek, culturele avonden en uitstappen).

Hoe lang moet ik mijn schoolboeken bijhouden?
Je houdt al je schoolboeken en cursussen van het hele schooljaar één kalenderjaar bij.

Hoe verloopt de ontvangst van nieuwe leerlingen?
Vanuit ons opvoedingproject staat het welbevinden van onze leerlingen centraal. Een nieuwe leerling zich zo snel mogelijk goed laten voelen in zijn nieuwe school, vinden we heel belangrijk.

Zenuwachtig en met kriebels in de buik komen de nieuwe leerlingen de eerste schooldag aan. Directie, jaarbegeleiders, klastitularissen en vakleerkrachten ontvangen hen met open armen. De onbekende omgeving en de nieuwe gezichten bezorgen vele jongeren de eerste dagen een onwennig gevoel. De eerste dag wordt er dan ook geen les gegeven, er wordt veel uitgelegd, verkend en verduidelijkt, waarbij de nadruk ligt op een warm, geruststellend onthaal.

Tijdens de tweede week van september is er de startdag. Via spel en sport maken de leerlingen van het eerste jaar en tweede jaar in een andere omgeving kennis met elkaar en met hun klastitularis. Ook in de hogere jaren wordt er tijd gemaakt om zichzelf en elkaar beter te leren kennen tijdens de leefdagen.

Waar eet ik mijn lunchpakket op? Kan ik ook drank of een maaltijd krijgen?
Je kan 's middags je lunchpakket gebruiken op de speelplaats of in de refter van de school. Je kan er plat- of bruiswater en thee krijgen (kostprijs: 0,50 euro). Voor leerlingen die hun lunchpakket vergaten, zijn er toastjes en confituur (kostprijs: 0,50 euro) aanwezig in de refter.
Tijdens de middagpauze mag je de school enkel verlaten indien je in het bezit bent van een leerlingenkaart die dit uitdrukkelijk vermeldt. Leerlingen van de eerste graad eten 's middags op school of thuis. Leerlingen van de tweede graad eten 's middags op school tenzij ze de toelating hebben van de ouders om de school te verlaten. Leerlingen van de derde graad mogen tijdens de middagpauze de school verlaten, maar zijn steeds welkom in de refter.

Hoe kan ik de school bereiken?
Onze school bevindt zich in het centrum van Kontich, recht tegenover de Sint-Martinuskerk. De school is zowel met het openbaar vervoer als met de fiets vlot te bereiken.

Er is een NMBS-station in Kontich Kazerne. Van daaruit is er een rechtstreekse busverbinding met onze school. Voor meer info: www.nmbs.be.

Hieronder vind je een overzicht van de buslijnen die recht tegenover de school stoppen. De Lijn organiseert busritten afgestemd op de schooluren. Voor meer info: www.delijn.be.

Lijn 91: Berchem station-Mortsel-Waarloos en omgekeerde richting
Lijn 92: Berchem station-Mortsel-Kontich station en omgekeerde richting
Lijn 130: Lier-Kontich-Wilrijk en omgekeerde richting
Lijn 131: Lier-Kontich scholen-Wilrijk en omgekeerde richting
Lijn 132: Lier-Kontich-Boom en omgekeerde richting
Lijn 133: Kontich scholen-Aartselaar-Hemiksem/Schelle en omgekeerde richting
Lijn 135: Lier-Kontich-Wilrijk en omgekeerde richting
Lijn 191: Rumst-Kontich-Antwerpen via E19 en omgekeerde richting
Lijn 243: Broechem-Boechout-Hove-Kontich en omgekeerde richting

Deze lijnen met de verschillende gemeenten en de stopplaatsen die ze aandoen, staan in een speciale scholenfolder voor de Kontichse scholen. Die folder kan je krijgen op de receptie van de school.

Om hoe laat beginnen en eindigen de lessen?
De lessen beginnen voor alle leerlingen om 08.25 uur. Een gewone lesdag eindigt om 15.45 uur. Heb je nog een achtste lesuur, dan eindigt je schooldag om 16.35 uur. Je bent 's morgens en 's middags ten minste vijf minuten voor het belsignaal op school: dan kunnen de lessen tijdig beginnen.
Leerlingen gebruiken enkel de schoolpoort aan het Sint-Martinusplein, die is open vanaf 7.30 uur tot 17.30 uur; behalve op woensdag, dan is de poort slechts open tot 14.30 uur. Er is toezicht op school van 8.00 uur tot 17.00 uur, op woensdag tot 13.00 uur.

1e, 2e, 5e, 6e en 7e jaar:
08.25 – 10.05 uur les
10.05 – 10.20 uur recreatie
10.20 – 12.00 uur les
12.00 – 13.05 uur middagpauze
13.05 – 14.45 uur les
14.45 – 14.55 uur recreatie
14.55 – 15.45 uur of 16.35 uur les

3e en 4e jaar:
08.25 – 10.05 uur les
10.05 – 10.20 uur recreatie
10.20 – 12.50 uur les
12.50 – 13.55 uur middagpauze
13.55 – 14.45 uur les 14.45 – 14.55 uur recreatie
14.55 – 15.45 uur of 16.35 uur les

Wanneer beginnen en eindigen de examens?
Zowel voor de examenperiode van de leerlingen als de data van de rapporten, verwijzen we naar de planningsagenda van uw zoon of dochter of naar de kalender op onze website.
Leerlingen die examens afleggen zijn tijdens de examenreeks halve dagen op school, tenzij anders vermeld. Het examenrooster wordt hen via de leerkracht meegedeeld. Ouders worden via een brief op de hoogte gebracht van de start van de examens. De vakleerkrachten geven de leerlingen informatie over de te kennen leerstof.

Om de leerlingen voldoende tijd te geven om zich voor te bereiden op de examens, bestaat er in de tweede en de derde graad een sperweek. Voor de leerlingen van de tweede graad houdt dit in dat er in de week voor de start van hun examens geen taken en grote toetsen opgegeven worden; kleinere toetsen (van de leerstof van de vorige les) of kleinere taken (afwerken van iets waaraan de vorige les is gewerkt) kunnen nog wel. Voor de leerlingen van de derde graad houdt dit in dat de week voor de start van hun examens taak- en toetsvrij is.

Contact

SINT-JOZEFINSTITUUT
Gemeenteplein 8
2550 KONTICH

03 457 77 97
secretariaat@sji.be