Pestpreventie

Onze school wil een pestvrije school zijn. In het begin van het schooljaar krijgt elke leerling een anti-pestfolder en een sticker die zowel door de leerling als door zijn ouder(s) ondertekend wordt om aan te tonen de folder te hebben gelezen en akkoord te zijn met de inhoud. De folder vermeldt uitdrukkelijk dat pesten, cyberpesten, geweld en seksueel ongewenst gedrag niet getolereerd wordt op onze school. 

We vinden het zeer belangrijk dat onze leerlingen zich goed voelen op school. We hebben hiervoor sinds vele jaren een hele organisatie opgebouwd, zodat, wanneer een leerling zich minder goed voelt, hij of zij snel de weg vindt naar personeelsleden die hen helpen. Het basisidee is steeds het herstelgericht werken.
Het e-mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.' is een meldpunt voor pesterijen. Wanneer er zich toch een vorm van pesten, geweld en seksueel ongewenst gedrag voordoet, zullen leerkrachten, jaarbegeleiders, coördinatoren en/of directie onmiddellijk optreden en kan er een sanctie volgen.

Leerlingen en leerkrachten, die pestgedrag opmerken, signaleren dit bij één van de leerlingbegeleiders of bij de titularis. Slachtoffers van pesterijen kunnen een leerkracht in vertrouwen aanspreken. Wij nemen hun signalen ernstig en zij kunnen rekenen op de hulp van de leerlingbegeleiders. De school zal samen met de gepeste leerling een passende oplossing zoeken voor het probleem. 

We doen veel om pesten te voorkomen en te stoppen: we geven lessen leefsleutels, weerbaarheid, relationele vorming en Facebookgebruik (o.a. door leerlingen van de afdeling informaticabeheer aan andere leerlingen), we benadrukken het belang van sociale vaardigheden (ook tijdens leef- en startdagen o.a. over conflicthantering en omgaan met feedback, teambuilding, ik en de ander…), we organiseren toneelstukken en filmfora rond dit onderwerp (met nabesprekingen),…  
We nemen ook heel actief en met de hele school deel aan de Week tegen Pesten. Tijdens deze week wordt het thema op verschillende manieren in de kijker gezet.

 

Elke pestproblematiek is anders en vraagt een persoonlijke aanpak.

Een mogelijk scenario dat spoort met onze visie op leerlingbegeleiding is dit:

 • pester en gepeste isoleren en/of bewarende maatregelen treffen
 • opvang en zorg voor de gepeste verzekeren
 • beide partijen horen
 • getuigenissen verzamelen
 • gesprek met de ouders
 • bespreking in de cel leerlingbegeleiding1
 • sanctie bepalen
 • clb op de hoogte brengen en ondersteuning vragen (bemiddeling, gesprekken, doorverwijzing,…)
 • klassenraad (titularis + alle leerkrachten van de klas) informeren en actief betrekken bij verdere opvolging
 • herstelgerichte acties ondernemen met respect voor alle betrokken partijen
  • aparte gesprekken tussen gepeste en leerlingbegeleider2
  • aparte gesprekken tussen pester en leerlingbegeleider2
  • herstelgesprek(ken) tussen pester en gepeste onder begeleiding van de leerlingbegeleiders
  • herstelgesprekken met alle betrokken partijen (eventueel ook ouders, medeleerlingen, leerkrachten, directie,…)

Een herstelproces vergt tijd. De ervaring leert ons dat het de beste weg is om tot een duurzame oplossing te komen voor alle partijen. 
We herhalen nogmaals dat elke pestproblematiek een persoonlijke aanpak vraagt, afgestemd op de feiten en de betrokkenen. Wij hopen dat deze algemene informatie een idee geeft van hoe we pesten op onze school aanpakken.

 

De cel leerlingbegeleiding bestaat per graad uit: de graaddirecteur, de graadcoördinator of jaarbegeleider, de zorgcoördinator en de graadondersteuner. Eénmaal per maand wordt de cel uitgebreid met de clb-begeleiders van de school.

De leerlingbegeleiders zijn de graadcoördinatoren, de jaarbegeleiders, de zorgcoördinatoren en de graadondersteuners.

 

Nieuws

Paris... nous arrivons! Paris... nous arrivo   April... mei... onze vijfdejaars ontdekken de Franse ...
Zesdejaars vieren hun laatste 50 dagen in het secundair! Zesdejaars vieren hun...  Uitkijken naar volgend jaar, dat doe je verkleed, met veel...
Startschot voor een fijn derde trimester Startschot voor een fijn...  In laatste rechte lijn naar de zomervakantie, maar naast...
Onze 7e jaren op stage in Dublin Onze 7e jaren op stage... Wat een ervaring; een stage lopen in Dublin.

Contact

SINT-JOZEFINSTITUUT
Gemeenteplein 8
2550 KONTICH

03 457 77 97
secretariaat@sji.be