Leren leren

LEREN LEREN IN DE EERSTE GRAAD

Leren leren in het 1e jaar:

 • Leren organiseren
 • Leren plannen
 • De eerste examenreeks voorbereiden
 • De paasexamens voorbereiden
 • Zelfevaluatie
 • Leerstof verwerken
 • De laatste examenreeks voorbereiden

De examenbundel
In het eerste jaar krijgen de leerlingen minimum twee weken voor het begin van het proefwerk een bundel 'Niet storen ... ik studeer'.

Het doel van dit opzet:
• paniek wegnemen
• ouders helpen in de begeleiding 
• uniformiteit 
• algemene studietips
• studietips per vak


Leren leren in het 2e jaar
:

 • Opfrissen van afspraken van het eerste jaar: agenda en vervoersmap
 • Studiegewoonten bekijken
 • Plannen en herhalen
 • Tips voor het afleggen van een examen
 • Rapportcontrole Kerstmis/Pasen
 • De 6 studiestappen: herhalen, controleren, verkennen, kaderen, inprenten, begrijpen

In het tweede jaar bouwen we het systeem van de examenbundel af.
De leerlingen krijgen 2 weken voor het begin van de proefwerken een bundel 'Niet storen, ik studeer...' waarbij ze zelf een aantal punten moeten aanvullen. Bij de laatste examenperiode bieden we enkel een 'kapstok' aan en de leerlingen moeten zelf de aanvulling noteren.

Het doel van dit opzet:
• de leerlingen moeten zelf meer 'initiatief' nemen
• de leerlingen leren zelfstandig te plannen
• de leerlingen worden voorbereid op het 3e jaar waar de examenbundel volledig wegvalt


LEREN LEREN IN DE TWEEDE EN DERDE GRAAD
Voor meer info zie studiebegeleiding

infobrochures

Contact

SINT-JOZEFINSTITUUT
Gemeenteplein 8
2550 KONTICH

03 457 77 97
secretariaat@sji.be