Opvoedingsproject

ONS PEDAGOGISCH PROJECT: SAMEN LEREN, SAMEN LEVEN

Onze school wil, geïnspireerd door het christelijk opvoedingsproject van de Zusters van Vorselaar, jongeren begeleiden op hun weg naar volwassenheid. 
Jonge mensen moeten niet enkel leren leren. We willen hen ook verantwoordelijkheid leren nemen, waarden voorleven en samen met hen op zoek gaan naar wat echt waardevol is.

We kiezen voor een school waar respect voor elkaars eigenheid en waardering voor elkaars gaven belangrijk zijn. Wederzijds respect is de hoeksteen van ons schoolbeleid. 

Als kwaliteitsvolle en zorgzame school willen wij gelijke onderwijskansen bieden aan jongeren uit alle sociale klassen, ook aan de zwaksten in de maatschappij. Onze school staat open voor leerlingen met een andere geloofsovertuiging of met een andere culturele achtergrond. Wij verwachten steeds respect voor onze katholieke identiteit.

We leren aso-, bso- en tso-leerlingen samenleven en bereiden hen zo voor op de complexe maatschappij. Door een juiste oriëntering of eventuele heroriëntering proberen we voor zoveel mogelijk leerlingen onderwijs op maat te bieden. In aso staat leerbekwaamheid centraal. Het bso biedt op de eerste plaats een concrete voorbereiding op de arbeidsmarkt. Het tso houdt het evenwicht tussen de twee.

Download hier ons volledige opvoedingsproject.

Bekijk hier onze fotoblog!

video

Nieuws

Het PERU-team is vertrokken! Het PERU-team is ver  Kiara, Ayla, Tine, Juul, Marie, Suus, Luna, Lena en Thias...
Oma's aan de top! Oma's aan de top!  Lovende grootouders, enthousiaste leerlingen, fiere le
Bedrijfsbezoek bij oud-leerlingen... Bedrijfsbezoek bij o Op bedrijfsbezoek bij je oud-leerlingen...
Aftellen naar onze opendeurdagen... Aftellen naar onze o Ondertussen tellen wij af naar onze opendeurdagen! Kom zeker...

Contact

SINT-JOZEFINSTITUUT
Gemeenteplein 8
2550 KONTICH

03 457 77 97
secretariaat@sji.be