Schoolraad

Directie, ouders, leerkrachten en leerlingen hebben elk een eigen inbreng in het schoolgebeuren. Ze zitten samen rond de tafel in de schoolraad, het forum bij uitstek om in een klimaat van dialoog en samenwerking de opvoedingsidealen van de school concreet gestalte te geven. Omdat de school geen eiland vormt op zich is in de schoolraad ook de lokale gemeenschap vertegenwoordigd.

De schoolraad vergadert driemaal per jaar of wanneer een belangrijke beslissing moet genomen worden. De leden hebben een mandaat van vier jaar.

Samenstelling
Voorzitter: C. Huyghe
Personeel: D. Verschueren, S. Verstraeten, W. Horsten
Ouders: A. De Cuyper, N. Wuyts
Socio-culturele sector: R. Auwerkerken, C. Huyghe, M. Daelman
De namen van de vertegenwoordigers van de leerlingen worden in september bekendgemaakt.

Bekijk hier onze fotoblog!

video

Nieuws

Leerlingen 3HW observeren in kleuterschool Leerlingen 3HW observeren...  De leerlingen van 3 Humane Wetenschappen gingen in...
Europees uitwisselingsproject: Erasmus+ Europees uitwisselingsproject:... 13 leerlingen uit het vijfde jaar krijgen de kans om deel...
Fair & food op de speelplaats Fair & food op de speelplaats... Vandaag verkopen de leerlingen van het vierde jaar Ondernemen ...
De Dag van de Wetenschap komt er aan De Dag van de Wetenschap... Ook onze leerlingen weten hoe wetenschap & technologie ons...

Contact

SINT-JOZEFINSTITUUT
Gemeenteplein 8
2550 KONTICH

03 457 77 97
secretariaat@sji.be