Een vleugje geschiedenis

Rond 1820 probeerde de adellijke dame Gillès-de Pret, eigenares van het Tanghof onderwijs voor arme kinderen, bij voorkeur meisjes in te richten. Vanuit Vorselaar vertrokken er drie zusters richting Kontich. Zij openden op 4 augustus 1832 een leerwerkschool in de Reepkenslei.

De enige vakken die de meisjes kregen, waren handwerk (wol- en vlasspinnen en breien) en godsdienst.
Modeartikelen mochten niet gemaakt worden en de aanwezigheid van mannenkleren was ten strengste verboden.
De leeftijd van de leerlingen varieerde van 5 tot 15 jaar, maar zelfs leerlingen van 25 jaar waren geen uitzondering.

In 1848 slaagden de zusters erin een ruim burgershuis en een stuk grond achter het huis in het centrum van het dorp aan te kopen. Die nieuwe ligging was in 1848 vrij gunstig.
Het duurde tot 1981 om de 9 percelen grond waarop de Rubensvleugel staat in bezit te krijgen. De zusters moesten heel wat overredingskracht gebruiken.

De twee wereldoorlogen hebben een stempel gedrukt op het leven in de school en in het klooster.
In 1914 werd de school een verzamelplaats voor pas opgeroepen soldaten. In volle oorlog richtte men in de feestzaal (de huidige "oude" turnzaal) een officiële militaire ziekenpost in en werd de school een pleisterplaats voor vluchtelingen. De zusters hebben steeds geprobeerd de lessen in de mate van het mogelijke te laten doorgaan. Zij zorgden voor soepbedeling en die soep was voor vele kinderen vaak de enige maaltijd.

De Tweede Wereldoorlog kende een uitzonderlijk strenge winter (1941-1942) en toen werd de feestzaal ingericht als publieke verwarmingszaal om hulp te verlenen aan mensen die geen kolen hadden om hun huis te verwarmen. De zusters werkten actief mee in Winterhulp, ze kookten de volkssoep en zorgden voor de bedeling ervan. Toen bij het bombardement van 'de Erla' in Mortsel 23 inwoners van Kontich omkwamen, werd de feestzaal ingericht als rouwkapel.

ENKELE BELANGRIJKE DATA ....

4 augustus 1832 : oprichting leerwerkschool
1849 oprichting bewaarschool
1895 bouw neo-gotische kapel
1907 bouw van een feestzaal, huidige 'oude turnzaal'
1919 oprichting van de vakschool, de voorloper van onze huidige bso-afdeling moderealisatie en presentatie en de eerste lekenlerares stapt de school binnen; zij wordt 'inwonend'
1924 oprichting van een middelbare beroepsschool, de voorloper van onze huidige tso-afdelingen
1964 aankoop van het Christen Volkshuis, huidige feestzaal
1979 pensionering van zuster-directrice (zuster Marie-Emilie); de eerste lekendirecteur (de heer Van Steen) gaat aan de slag
1991 de laatste 'actieve' zuster (zuster De Clippeleir) in het secundair onderwijs gaat met pensioen
1994 het gemengd onderwijs in het Sint-Jozefinstituut is een feit
2001 Zuster Lauwers, directrice van de lagere school, gaat als laatste zuster in het onderwijs in Kontich met pensioen
2004 de zusters van onze kloostergemeenschap verhuizen naar andere kloosters; het klooster wordt omgevormd tot spreekkamers, bureaus en keukens.

 

Nieuws

Paris... nous arrivons! Paris... nous arrivo   April... mei... onze vijfdejaars ontdekken de Franse ...
Zesdejaars vieren hun laatste 50 dagen in het secundair! Zesdejaars vieren hun...  Uitkijken naar volgend jaar, dat doe je verkleed, met veel...
Startschot voor een fijn derde trimester Startschot voor een fijn...  In laatste rechte lijn naar de zomervakantie, maar naast...
Onze 7e jaren op stage in Dublin Onze 7e jaren op stage... Wat een ervaring; een stage lopen in Dublin.

Contact

SINT-JOZEFINSTITUUT
Gemeenteplein 8
2550 KONTICH

03 457 77 97
secretariaat@sji.be