Studiebegeleiding


We ontwikkelden een leermap voor elke graad. In de eerste graad maakt de cursus 'Leren Leren' deel uit van het lessenpakket. Leerlingen leren stapsgewijs hoe ze moeten studeren en hoe ze dit best organiseren.

De werkmap voor de tweede graad gaat verder op de ingeslagen weg. De focus ligt op zelfkennis (Wie ben ik?), zelfsturing (Hoe plan en organiseer ik?), integreren (Hoe studeer ik? Hoe verwerk ik de les? Hoe maak ik schema's? Hoe blok ik details? ...) en de eigen leerstijl ontdekken.

De leerlingen van de derde graad vinden de studietips en -tools online in de elo.

Om meer zicht te krijgen op de eigen sterke punten en werkpunten, vullen de leerlingen vanaf het vierde jaar de Leerstijlen- en Motivatie (LeMo) test in. Dit is een vragenlijst die peilt naar de studievaardigheden die nodig zijn om studiesucces te behalen. De test voor de derde graad is bovendien gericht op het slaagsucces in het hoger onderwijs.

LEERATELIERS
Om de leerlingen verder te helpen bij het verwerven van een goede studiemethode, richten we leerateliers in.
Met deze workshops oefenen we specifieke onderdelen van studeren in. Deze kunnen variëren naargelang de behoefte. Zo organiseren we leerateliers rond 'structureren', 'plannen en organiseren' en 'vreemde talen studeren' voor leerlingen van de tweede graad en de leerateliers 'plannen en organiseren' en 'relateren en structureren' voor leerlingen van de derde graad.

De planningsagenda die dit jaar voor alle klassen werd ingevoerd, vormt hierbij een uitstekend hulpmiddel.

Tot slot kunnen de leerlingen van de derde graad een beroep doen op individuele studiebegeleiding. Hier wordt op maat gewerkt en gefocust op de persoonlijke talenten en werkpunten van de leerling, met een blik op de mogelijkheden in het hoger onderwijs.

infobrochures

Contact

SINT-JOZEFINSTITUUT
Gemeenteplein 8
2550 KONTICH

03 457 77 97
secretariaat@sji.be