Een laptop voor elke leerling

Vanaf schooljaar 2022-2023 heeft elke leerling een laptop van de school in bruikleen om tijdens de lessen en thuis te gebruiken. Zo kunnen we onze jongeren zo goed mogelijk voorbereiden op het leven in een steeds meer gedigitaliseerde maatschappij.

Voordelen?

  • Stimuleren en ontwikkelen van probleemoplossend denken
  • Bevorderen van mediawijsheid en digitale geletterdheid
  • Meer mogelijkheden voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften
  • Meer kansen om gedifferentieerd les te geven
  • Samenwerken kan ook van thuis uit via digitale platformen: afstand is geen probleem!

Contact

SINT-JOZEFINSTITUUT
Gemeenteplein 8
2550 KONTICH

03 457 77 97
secretariaat@sji.be